Supplerende studier

Til emnerne kan du på nettet finde mange spændende og understøttende lydfiler, videoklip, programmer mm. her er samlet et lille udvalg bl.a. fra Danmarks Radios arkiver.

De supplerende studier er frivillige og udelukkende til yderligere fordybelse.

Bevægeapparatet

Dr1 – Lægens bord – Knogler og muskler

Netdoktor – Diskusprolaps

Nycomed – Knogleskørhed

Åndedrættet.

Dr1 – Lægens bord – Lunger

Nycomed – Allergi og åndedrættet

Øjne.

Dr1 – Lægens bord – Øjet

Dr2 – VidenOm – “Fra dyreøjne til menneskesyn”

Hormoner.

Dr1 – Undervisning – Hormoner: Adrenalin og cortisol

Dr1 – Lægens bord – Hormoner

Dr2 – VidenOm – “Diabetes, fremtidens største dræber”

Dr2 – VidenOm – “Mænd, sex og hjerner” (Om testosteron)

Dr2 – VidenOm – “Stress gør ung og livet langt”

Dr2 – VidenOm – “Den gode stress”

Psykiatri / Psykologi.

Dr1 – Lægens bord – Sindet

Dr2 – VidenOm – “Søskenderækken styrer”

Dr2 – VidenOm – “Hulemanden som dommer” (Om stenalderhjernen)

Dr2 – VidenOm – “Angst”

Dr2 – VidenOm – “Livsvigtig søvn”

Dr1 – Sundhed – Depression og angst

Blod og lymfe.

Dr1 – Lægens bord – Blodet

Dr2 – VidenOm – “Gasserne i blodet”

Ører – Næse – Hals.

Dr1 – Lægens bord – Ører, næse og hals

Dr1 – Sundhed – Høfeber/Allergi

Infektion.

Dr2 – VidenOm – De resistente bakterier

Nycomed – Infektion

Hudsygdomme

Dr1 – Lægens bord – Hud og allergi

Dr1 – P1 – Videnskabens verden – “Allergi – en moderne sygdom”

Kredsløbet.

Dr1 – Lægens bord – Hjerte-karsystemet

Dr1 – Sundhed – Hjertet

Fordøjelsen.

Dr1 – Lægens bord – Mave-tarm-systemet

Virtuel guided tur i fordøjelses systemet

Kvinde, mand og fødsel. Nyrer og urinveje.

Dr1 – Lægens bord – Gynækologi, graviditet og fødsel

Dr1 – Lægens bord – Nyrer og urinveje

Dr2 – VidenOm – “Myter om mænd og kvinder”

Dr2 – VidenOm – “Gravid som 60-årig”

Nervesystemet.

Dr1 – Lægens bord – Nervesystemet

Dr1 – Ha´det godt – “Huden som organ”

Dr2 – VidenOm – “Intelligens – Hjernen” (Om nervesystemet)

Udgivet i Supplerende | Skriv en kommentar

Betingelser for eksamen

Eksamen er delt op i en skriftlig og en mundtlig eksamen:

Den skriftlige eksamen:
Den skriftlige eksamen forløber over tre døgn. Fra den dag du vælger at starte kl. 12.00, hvor du får tilsendt en mail med dine opgaver, til 3 døgn efter kl. 12.00

Den består af 100 spørgsmål i pensum (både multiple choice spørgsmål, samt uddybende spørgsmål). Derudover en kort opgave omkring klinikvejledning, klientbehandling, samt klinikprofil.

Der gives bestået ved mere end 75 % rigtige besvarelser, hvilket er svarende til 75 rigtigt besvarede opgaver.

 

Den mundtlige eksamen:
Eksamens er delt i to:

1) Eleven får 10 multible choice spørgsmål i pensum, der gives 24 timer før eksamen finder sted, der besvares til den mundtlige eksamen.

2) Eleven skal forberede en fremlæggelse af forventet omfang på ca. 20 minutter omkring elevens primære alternative behandlingsform, hvor der redegøres for behandlingsformen, behandlingsformens historik og behandlingens perspektivering set i forhold til nutidens og samfundets sygdomsbillede.

Der gives bestået eller ikke-bestået for den mundtlige eksamen umiddelbart i forlængelse af den mundtlige eksamen.

 

Info om eksamen:

  • Du tager din eksamen online, både den skriftlige via mail og den mundtlige, der foregår over Skype
  • Ved ikke bestået er der mulighed for re-eksamen, der tillægges et gebyr på 1000,- Der er mulighed for at tilmelde sig eksamen alle hverdage i løbet af året
  • Du skal tilmelde dig eksamen senest 14 dage før eksamens start via mail
  • Efter din eksamen, får du tilsendt et eksamensbevis med beståede og gennemgåede emner, lektioner samt fuldt pensum.

 

Re-eksamens datoer aftales individuelt med Tegu.dk og kan i de fleste tilfælde tilbydes kort efter den ikke-beståede eksamen, så man ikke skal vente 4-5 uger på at gå til eksamen igen.

Udgivet i Eksamen | Tagget , , | Skriv en kommentar